Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u een offerte?captcharefresh
Voer de code in de afbeelding in

PRIVACYVERKLARING

Consultant-BI respecteert de privacy

Verklaring naleving GDPR

Consultant-BI verbindt zich ertoe om conform de geldende Belgische en Europese wetgeving de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers van zijn diensten te garanderen en om hun privacy na te leven.

Consultant-BI is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel in de Clos Paul Duquenne 12 te 1435 Hévillers in België. De onderneming is in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0884.349.691.

Om te waken over de correcte toepassing van de bepalingen inzake privacy heeft Consultant-BI een Data Protection Officer aangesteld, die optreedt als gespecialiseerde contactpersoon wanneer het gaat om de bescherming van persoonsgegevens en die te bereiken is op het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het huidige Charter legt uit waarom en hoe Consultant-BI gegevens verzamelt, eventueel van persoonlijke aard, volgens welke modaliteiten Consultant-BI die verwerkt, en welke voorwaarden gelden voor de communicatie van die gegevens aan derden.

Consultant-BI verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Die naleving van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is essentieel om uw vertrouwen te winnen en te behouden. Consultant-BI zet er zich in via interne procedures, zijn beveiligde technologie en met zijn partners en onderaannemers.

Consultant-BI geeft u op verzoek een overzicht van uw persoonsgegevens die hij in zijn bezit heeft.

Consultant-BI doet er alles aan om die gegevens up-to-date te houden. Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens foutief of onvolledig zijn, dan zullen wij daarin de nodige verbeteringen aanbrengen.

Ons vak

Consultant-BI is een onderneming die gespecialiseerd is in methodes voor de analyse, verwerking, interpretatie en extrapolatie van gegevens en het voorspellen van trends, al dan niet van persoonlijke aard. Die verwerking gebeurt door onze klanten of door Consultant-BI en kan dienen voor commerciële doeleinden – bijvoorbeeld voor promotie, klantenwerving of -binding, aanwervingsbeheer, tevredenheidsenquêtes, de bescherming van goederen en mensen … De verwerking kan ook gebeuren in het kader van het overheidsbeleid (gezondheid, onderwijs, preventieve gezondheidszorg …) of voor andere dan lucratieve doeleinden, voor de handhaving van de openbare orde en voor de naleving van de goede zeden.

Het bedrijf Consultant-BI waakt erover dat het verzamelen en verwerken van de gegevens van klanten waaraan het advies geeft, altijd wettelijk gebeurt.

In dat opzicht houdt Consultant-BI zich niet bezig met het verzamelen van persoonsgegevens. Consultant-BI verzamelt van u alleen persoonsgegevens in het kader van het gebruik van zijn website om de werking daarvan te optimaliseren of in het kader van specifieke diensten die u besluit af te nemen bij Consultant-BI. Consultant-BI gebruikt in geen geval gegevens van minderjarigen in de numerieke zin van het woord (13 jaar in België, 15 jaar in Frankrijk).

Consultant-BI zorgt er bovendien voor dat u via al zijn verschillende formulieren en diensten wordt herinnerd aan uw rechten. De werking van de website of bepaalde diensten die tot uw beschikking worden gesteld, kunnen worden beïnvloed door het feit dat geen toegang mogelijk is tot alle gegevens die nodig zijn voor hun correcte werking.

Doeleinden voor de verwerking en privacy

Consultant-BI verbindt zich ertoe om al uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werden verkregen, die u vooraf werden meegedeeld en waarmee u akkoord bent gegaan.

Als expert bij de klant zou het kunnen dat Consultant-BI optreedt als onderaannemer van de hoofdverantwoordelijke van de gegevens. In dat geval is dit Charter van toepassing in combinatie met al diens verplichtingen.

Verspreiding en bekendmaking van gegevens aan derden

Consultant-BI verkoopt of communiceert aan derden nooit persoonsgegevens in zijn bezit, tenzij de wet of een vonnis anders voorschrijft.

Als Consultant-BI bepaalde vormen van verwerking (beveiliging, mailing, opslag in de cloud …) volledig of gedeeltelijk moet uitbesteden aan andere bedrijven, dan verplicht Consultant-BI zijn onderaannemers om de privacyregels op dezelfde manier na te leven.

Consultant-BI informeert u over het feit dat bepaalde van die diensten cookies of trackers kunnen inhouden om uw activiteit te volgen, zoals de pixels die worden gebruikt door mailplatforms of sociale netwerken.

Consultant-BI verbindt zich er tevens toe om te controleren dat in het land waar de gegevens worden verwerkt, al dan niet gelegen in de Europese Unie, een wetgeving bestaat die de privacy minstens even goed beschermt als de Belgische wetgeving.

Recht op toegang, rechtzetting en verzet

U kunt uw gegevens inkijken, laten rechtzetten en u zonder kosten verzetten tegen hun verwerking voor gebruik in het kader van direct marketing.

Gebruik daarvoor het speciale formulier van Consultant-BI. Bij twijfel over de werkelijke identiteit van de aanvrager behoudt Consultant-BI zich het recht voor om een identiteitsbewijs te vragen.

Als u wilt dat uw gegevens niet meer worden verwerkt, dan verbindt Consultant-BI zich ertoe uw gegevens uit zijn database verwijderen. U kunt zich ook verzetten tegen elk gebruik bedoeld voor prospectie of verkoop.

Termijn van bewaring

Consultant-BI bewaart de gegevens zo lang als nodig is voor de activiteiten waarvoor ze worden verzameld. Het vermelde doel bepaalt dus hoe lang de gegevens worden bewaard, in overeenstemming met de wet, die een andere termijn kan opleggen (bv. op boekhoudkundig vlak).

Contact

Als u van mening bent dat Consultant-Bi zijn wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Consultant-Bi zal uw bericht zo snel mogelijk behandelen.

© ATELIER100 ✿ For the moments & details